Project: De Wijert aardgasvrij

Project: De Wijert aardgasvrij

Onder het motto ‘energieneutraal willen we allemaal’ wordt de Wijkgerichte Aanpak van Procap  ingezet om de naoorlogse stempelwijk De Wijert in Groningen-Zuid van nieuwe warmte en schone energie te voorzien. De gemeente Groningen, de woningcorporaties Patrimonium, Nijestee, De Huismeesters en Lefier, VvE-beheerder Pandgarant, een groep VvE-bestuurders en netbeheerder Enexis hebben onder leiding van Procap hun beleid en plannen in De Wijert naast elkaar gelegd. In co-creatie werkt men samen aan het energieontwerp voor de wijk; het energietransitieplan.

De Wijert wordt gezien als een kansrijke wijk om aan de slag te gaan, want: 1) De gasinfrastructuur moet binnen vijf jaar vervangen worden. Dit is aanleiding om na te denken over alternatieven; 2) De Wijert is één van de vier prioritaire wijken voor wijkvernieuwing. Hierbij zijn een inclusieve energietransitie en het tegengaan van energiearmoede relevant; 3) Wijkdeal De Wijert is een democratisch experiment waarbij bewoners en alle relevante belanghebbenden van de wijk meebeslissen over de belangrijkste beleidsthema’s van de wijk. Hier zijn concrete projecten met financiering uit gekomen, waaronder het thema ‘Energie op grote schaal’. Om deze redenen is De Wijert één van de pilotwijken ‘Groningen Energieneutraal 2035’ van de gemeente om concreet ervaring op te doen met gebiedsgericht werken voor de energietransitie.

Het tussenresultaat dat de plannen en ambities van alle partijen inzichtelijk zijn en de eerste kansen zijn verkend. Deze inzichten zijn voortgekomen uit de gesprekken, de energiescenario’s van de gemeente en een brainstorm. Met name zonne-energie heeft op korte termijn veel potentie in De Wijert vanwege de hoge concentratie platte daken. Een goede eerste stap met ca. 20% CO2-reductie.

Bij iedereen is het besef dat ook de bestaande gebouwde omgeving energieneutraal moet worden. Nu wordt gewerkt aan het energieontwerp, waardoor antwoord gegeven op het hoe, tempo en kosten. Door middel van ontwerpsessies met verschillende doelgroepen (huurwoningen, particuliere woningeigenaren/VvE’s en marktpartijen) worden vraag en aanbod onderzocht en uitgewerkt als ‘bouwstenen’. Deze worden in het energietransitieplan opgenomen. Het doel is dit plan inclusief een uitvoeringsprogramma in juli van dit jaar af te ronden.