Project: Busverhuizing Utrecht Centraal

Busverhuizing Utrecht CS

Onderdeel van de herontwikkeling in stationsgebied Utrecht is de vernieuwing van de busstations aan beide zijden van het station. Ter plaatse van het Busstation Centrumzijde is gestart met de bouw van een gecombineerd station voor bussen en trams. Om ruimte te maken voor dit werkterrein zijn de bussen die halteerden op Busstation Centrumzijde voor een periode van twee jaar verplaatst naar Busstation Jaarbeurszijde. Om de verhuizing van de bussen soepel te laten verlopen is afstemming over de uitvoeringswerkzaamheden, goede (reizigers)communicatie en duidelijke bebording essentieel. 
Procap leverde de assistent projectleider die mede verantwoordelijk was voor de coördinatie en afstemming met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden, de (reizigers)communicatie en de bebording rondom de busstations.

© CU2030