Project: Bedrijfsplan Sportcampus Den Haag

Sportcampus Den Haag

Procap heeft een bedrijfsplan op hoofdlijnen opgesteld voor de sportcampus Den Haag. Het doel hiervan was ten eerste om alle beheerafspraken goed vast te leggen en aan te scherpen, wat nodig was gezien het feit dat het eigendom van de Sportcampus in handen is bij een VVE met meerdere eigenaren. In de praktijk van investeringsprojecten zie je vaak dat deze afspraken onduidelijk zijn, met veel ruis en faalkosten tot gevolg in de exploitatiefase. Het tweede en belangrijkste doel was om de exploitatie een kick-start te geven door de visie van de gemeente Den Haag op de functie van de Sportcampus te vertalen in concrete handvatten voor nieuwe producten en arrangementen, de toekomstige marketing, communicatie met de buurt en de inrichting van de beheerorganisatie. Dit hebben we gedaan aan de hand van een marktanalyse en een analyse van de kansen en risico’s. Ook is er een concept exploitatiebegroting gemaakt, zodat de Sportcampus nog voor de opening aan de slag kon met het voorbereiden van het eerste exploitatiejaar. Door tijdens de investering te ‘investeren’ in een bedrijfsplan is de Sportcampus in staat geweest direct een goede start te maken en direct vernieuwende producten op de markt te zetten. Geen testjaar, maar direct het maximale uit het gebouw halen waar substantiële maatschappelijke middelen in zijn gestoken. 

© Haagse Hogeschool

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Arjen Jansen