Project: Accomodatiebeleid binnensport Zaanstad

Accomodatiebeleid binnensport Zaanstad

Procap is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het accommodatiebeleidsplan dat de gemeentelijke visie op de benutting van maatschappelijke voorzieningen bevat en ook duidelijke uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen en projecten. De insteek van het accommodatiebeleid was ‘beter benutten’. In het beleid is dit uitgewerkt door maatschappelijke partijen te stimuleren hun vastgoed aan derden te verhuren, functies te clusteren in gebouwen op strategische plekken en ruimtevragers beter te helpen bij het vinden van geschikte ruimte. In het beleid is een handig afwegingsmodel opgenomen voor vragen die op de gemeente af komen: wanneer vind je dat je wel een rol hebt om een functie huisvesting te bieden en wanneer niet? De willekeur is hierdoor weg. 

© HvA

Deze Procapper kan je hier meer over vertellen

Arjen Jansen