Project: A12 Bravo

A12 BRAVO

© Marleen van Leeuwen

Een groot aantal overheden, provincie, Rijkswaterstaat en enkele gemeenten, hebben hun krachten gebundeld in het programma A12BRAVO om tussen het knooppunt Ouderijn en Gouda de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Dit wordt bereikt door de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A12, de verbetering van de bestaande aansluiting Woerden en de aanleg van nieuwe randwegen rond de kernen van Woerden en Harmelen. Bijna het gehele programma bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Woerden.

Procap zet een projectleider in voor de gemeente Woerden en was verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van enkele nieuwe randwegen rond Woerden en Harmelen. Onderdeel van de werkzaamheden was het regelmatig adviseren en rapporteren aan de wethouder, het college van B&W en de gemeenteraad. Tevens het voorzitten van de projectgroep en het opstellen en (laten) ondertekening van (project-) overeenkomsten en de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Verder verantwoordelijk voor het scope- en wijzigingsbeheer, het verzorgen van kostenramingen en prognoses, beheersing van het budget en de communicatie.

Gekozen is voor de inzet van een projectmanager die veel ervaring heeft met politiek bestuurlijk gevoelige projecten én die kennis heeft van civiele techniek. Deze projectmanager ondersteunt de verantwoordelijk wethouder, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, en is volwaardig gesprekspartner voor de overige deelnemers in het programma, zoals Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. Om de omgeving goed te kunnen informeren en te kunnen overtuigen is het belangrijk dat de projectmanager plannen duidelijk presenteert én een betrouwbare partner is.