Project: Ten Post aardgasvrij

Het circa 830 inwoners tellende Groningse Ten Post wil in 2025 het eerste energieneutrale en aardgasvrije dorp van Nederland worden. In dat kader wordt van de nood een deugd gemaakt. Samen met inwoners verkent de gemeente Ten Boer, dat op 1 januari fuseert met de gemeenten Groningen en Haren, kansen om de grootschalige versterkingsoperatie – waar het dorp in verband met de aardbevingsproblematiek voor staat – zoveel mogelijk in samenhang met de energietransitie en versterking van de woon- en leefomgeving aan te pakken. Insteek is om te komen tot een mooi, toekomstbestendig en energie-zelfvoorzienend dorp.

Dorpsvernieuwingsproces

Voor de integrale uitwerking van al deze opgaven is een interactief dorpsvernieuwingsproces in gang gezet. Iedereen die hier woont, werkt en/of onderneemt kan meedenken, meebeslissen en actief bijdragen aan de realisatie. De lessen die in de proeftuin Ten Post worden geleerd, leveren waardevolle bouwstenen op voor de integrale aanpak van versterking, verduurzaming en vernieuwing in andere dorpen, zowel binnen de gemeente als in de rest van het aardbevingsgebied.

“We willen ideeën horen van de bewoners en daarmee aan de slag, we willen horen waar het naartoe moet met de regio”

Marjan Minnesma van Urgenda (bron: Dagblad van het Noorden)

Samenwerking

Het ingediende plan kenmerkt zich door verduurzamingsmaatregelen op collectief niveau zoveel mogelijk in samenhang met de verduurzaming op objectniveau te combineren. Diverse belanghebbenden werkten mee aan de totstandkoming van het uitvoeringsplan. Het dorpsbelangenplatform, Energiecoöperatie Ten Boer, woningstichting Wierden & Borgen, netbeheerder Enexis en natuurlijk de bewoners en bedrijven in Ten Post. Stichting Urgenda (Thuisbaas) en aannemer Van Wijnen werken samen aan een woningconcept voor het gelijktijdig versterken en energieneutraal maken van woningen in het dorp.

Expertise

Procapper Johan Duut leverde specifieke inhoudelijke en financiële expertise voor het uitvoeringsplan. Johan vertelt: “Met onze inzet konden we de gemeente helpen met de inhoudelijke onderbouwing van de mooie ideeën. Want ambitie is een goed begin, maar het aardgasvrij maken van allerlei verschillende woningen is niet zomaar geregeld.” De bewoners van Ten Post zijn enthousiast en hebben aangegeven graag een proeftuinfunctie voor andere dorpen te willen vervullen. Ze namen het initiatief om het hele proces in een documentaire te laten vastleggen.

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Johan Duut

Leer meer over onze aanpak in de andere proeftuinen:

Gorecht-Noord aardgasvrij

De vraag vanuit het Rijk aan gemeenten om plannen in te dienen voor aardgasvrije proeftuinen bood aanleiding om in deze gemeente een start te maken om aardgasvrij te worden.


Lees verder

Glimmen aardgasvrij

In het dorp Glimmen in de gemeente Haren (Groningen) is er geen voor de hand liggende ‘hoofdoplossing’ om aardgasvrij te worden: een grote alternatieve warmtebron ontbreekt.


Lees verder

Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De Groninger dorpen Nieuwolda en Wagenborgen barsten van de lokale duurzame initiatieven. Een voorbeeld is het initiatief ‘Nieuwolda meest energiezuinige dorp van Nederland’.


Lees verder

Warfhuizen en Onderdendam aardgasvrij

Door een intensieve samenwerking zijn Warfhuizen en Onderdendam erin geslaagd om in korte tijd een gedragen uitvoeringsplan aardgasvrij bij het Rijk neer te leggen.


Lees verder