Project: Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De Groninger dorpen Nieuwolda en Wagenborgen barsten van de lokale duurzame initiatieven. Een voorbeeld is het initiatief ‘Nieuwolda meest energiezuinige dorp van Nederland’. Het draagvlak voor deze initiatieven is groot en biedt een sterke basis om aardgasvrij te worden. De belangrijkste stakeholders – de gemeenten Oldambt en Delfzijl, woonstichting Groninger Huis, dorpsbelangen Nieuwolda en Wagenborgen en Deeterink Bio Energy – hebben onder leiding van Procap en KAW gezamenlijk gewerkt aan een plan om hier uitvoering aan te geven. In een creatieve ‘snelkookpansessie’ hebben alle stakeholders een hele dag gezamenlijk aan het plan gewerkt. Hierdoor ontstond enthousiasme en steun voor het plan. Ook bewoners zijn enthousiast: tijdens een informatiebijeenkomst reageerden veel bewoners positief op het plan.

Lokaal groengasnet

Het uitvoeringsplan gaat uit van de realisatie een lokaal groengasnet, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande aardgasnetwerk. De warmte komt van een bestaande biovergister, die op enkele kilometers van Nieuwolda staat. Wanneer het warmteverlies in woningen wordt beperkt door isolatie en kierdichting levert deze biovergister voldoende warmte voor beide dorpen. De piekvraag wordt opgevangen door goed te isoleren en door maatwerk per woning te leveren, met bijvoorbeeld infraroodpanelen en pelletkachels. Dit draagt tevens bij aan het wooncomfort. Daarnaast biedt waterstof uit het Chemiepark Delfzijl een kans voor opschaling naar andere dorpen in deze omgeving.

“Een mooi voorbeeld hoe samenwerking ook kan! Los van het feit of deze aanvraag gehonoreerd gaat worden, vind ik de wijze waarop de aanvraag tot stand gekomen is heel bijzonder. Dit genereert positieve energie dat ook nodig is voor het vervolg.”

Hilde van Ree, directeur/bestuurder Woonstichting Groninger Huis

Oprichten dorpscoöperatie

Het plan zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. In de proeftuin bouwen we aan een sterke financiële basis door middel van een ‘dorpsmodel’. Dit bereiken we door een dorpscoöperatie op te richten die energiediensten en -producten aanbiedt, deelnamecontracten met bewoners voor biogas afsluit (in plaats van aardgas) en abonnementen voor isolatie en installaties aanbiedt. De dorpscoöperatie gaat leningen aan en selecteert de bouwbedrijven en installateurs. De bewoner die lid is van de coöperatie kan vervolgens in maandelijkse termijnen via een abonnement de kosten hiervan betalen met het geld dat wordt bespaard op de energierekening.

Toekenning

De proeftuin van Wagenborgen en Nieuwolda heeft op 1 oktober 2018 een rijksbijdrage toegekend gekregen.

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Arjen Terpstra

Boy Zelle

Johan Duut

Leer meer over onze aanpak in de andere proeftuinen:

Gorecht-Noord aardgasvrij

De vraag vanuit het Rijk aan gemeenten om plannen in te dienen voor aardgasvrije proeftuinen bood aanleiding om in deze gemeente een start te maken om aardgasvrij te worden.


Lees verder

Ten Post aardgasvrij

Het circa 830 inwoners tellende Groningse Ten Post wil in 2025 het eerste energieneutrale en aardgasvrije dorp van Nederland worden.


Lees verder

Glimmen aardgasvrij

In het dorp Glimmen in de gemeente Haren (Groningen) is er geen voor de hand liggende ‘hoofdoplossing’ om aardgasvrij te worden: een grote alternatieve warmtebron ontbreekt.


Lees verder

Warfhuizen en Onderdendam aardgasvrij

Door een intensieve samenwerking zijn Warfhuizen en Onderdendam erin geslaagd om in korte tijd een gedragen uitvoeringsplan aardgasvrij bij het Rijk neer te leggen.


Lees verder