Project: Gorecht-Noord aardgasvrij

De aardgaswinning in Nederland is begonnen in Slochteren (voormalige gemeente Slochteren, nu Midden-Groningen). De gemeente Midden-Groningen ondervindt hiervan nu de gevolgen en bewoners willen juist hier graag van het aardgas af. De vraag vanuit het Rijk aan gemeenten om plannen in te dienen voor aardgasvrije proeftuinen bood aanleiding om in deze gemeente een start te maken om aardgasvrij te worden. De basis voor het uitvoeringsplan is het gebruik van restwarmte van de kartonfabriek van ESKA voor een aan te leggen warmtenet. Deze fabriek ligt op een steenworp afstand van de buurt en kan voldoende warmte leveren voor heel Gorecht-Noord.

De buurt

Gorecht-Noord is een buurt met een mix aan huishoudens, inkomens en bebouwing. De aanpak is hierop toegesneden: de hoogbouw in de buurt biedt ruimte voor een aanpak op complexniveau, in overleg met de corporaties en hun bewoners. De betreffende gebouwen kunnen relatief eenvoudig worden aangesloten op het warmtenet. Voor de overige huishoudens, voornamelijk particulier, is een andere aanpak nodig. Zij krijgen de keuze om aan te sluiten op het warmtenet of kunnen zelf een duurzame oplossing zoeken. Met de bijdrage van het Rijk zorgen we voor een haalbare en betaalbare oplossing voor iedereen.

“De samenwerking verliep vlot en voortvarend. Niet alleen ikzelf maar ook het college was zeer te spreken over het eindproduct”

Erwin Postma, opdrachtgever gemeente Midden-Groningen

Het resultaat

De gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam, woningcorporaties Groninger Huis, De Reensche Compagnie, Lefier en Woonzorg Nederland en restwarmtebron ESKA hebben onder leiding van Procap en KAW in co-creatie aan het plan gewerkt. Procap en KAW faciliteerden het proces en zorgden voor de benodigde expertise. Aan de hand van een creatieve werksessie is een hele dag besteed aan het leggen van de basis voor het plan. Deze sessie leidde tot energie en draagvlak bij alle betrokkenen. Bij de verdere uitwerking van het plan hebben de partijen die dit nog niet hadden gedaan, hun steun uitgesproken voor het plan. Ook bewoners zijn enthousiast, zoals een aantal bewoners in onderstaand filmpje aangeven. Door bij de ontwikkeling zoveel mogelijk mensen te betrekken, ontstaat een gevoel van eigenaarschap en trots!

Video: de inwoners over een aardgasvrij Gorecht-Noord

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Arjen Terpstra

Johan Duut

Leer meer over onze aanpak in de andere proeftuinen:

Ten Post aardgasvrij

Het circa 830 inwoners tellende Groningse Ten Post wil in 2025 het eerste energieneutrale en aardgasvrije dorp van Nederland worden.


Lees verder

Glimmen aardgasvrij

In het dorp Glimmen in de gemeente Haren (Groningen) is er geen voor de hand liggende ‘hoofdoplossing’ om aardgasvrij te worden: een grote alternatieve warmtebron ontbreekt.


Lees verder

Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De Groninger dorpen Nieuwolda en Wagenborgen barsten van de lokale duurzame initiatieven. Een voorbeeld is het initiatief ‘Nieuwolda meest energiezuinige dorp van Nederland’.


Lees verder

Warfhuizen en Onderdendam aardgasvrij

Door een intensieve samenwerking zijn Warfhuizen en Onderdendam erin geslaagd om in korte tijd een gedragen uitvoeringsplan aardgasvrij bij het Rijk neer te leggen.


Lees verder