Gemeente Groningen

Onderzoek haalbaarheid flexwonen Groningen

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten in het kader van wijkvernieuwingen, veel inwoners tijdelijk in een andere woning worden geplaatst. Als aanvulling op de plannen voor nieuwbouw in Groningen en om snel in te kunnen spelen op de grote vraag naar onderdak, is de ambitie uitgesproken om flexwoningen te realiseren. In de prestatieafspraken van 2023 van de gemeente Groningen zijn ca. 1000 flexwoningen opgenomen. Hiervoor zijn nu vijf locaties in beeld.

De gemeente Groningen heeft Martine Naber en Kim van der Zande gevraagd om te kijken naar de haalbaarheid van deze ambitie. Martine en Kim onderzoeken de vijf potentiële locaties in Groningen en kijken of het realistisch is om daar binnen 1 tot 1,5 jaar in totaal 1000 flexwoningen te realiseren. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van een quick-scan waarbij gekeken wordt naar planologie, ruimtelijke aspecten (water/bodem/flora&fauna etc.), omgeving, businesscase en overige afhankelijkheden. Uiteindelijk wordt in 6 weken tijd, flexwonen gaat immers over snel handelen, een advies opgeleverd aan de gemeente Groningen en betrokken corporaties, met daarin welke locaties op korte termijn haalbaar zijn en welke risico’s zij tegen kunnen komen bij uitvoering.

Lastig binnen deze opdracht, en de gehele trend van flexwonen, is het begrip tijdelijkheid. Binnen de crisis en herstelwet is ‘tijdelijk’ wonen mogelijk voor een periode van maximaal 15 jaar. Dit geeft een kortere proceduretijd en iets meer flexibiliteit in de eisen die aan de ontwikkeling worden gesteld. Voor investeringen die op locaties gedaan moeten worden zoals de aanleg van nutsvoorzieningen is 15 jaar eigenlijk te kort. Voor de omgeving en direct omwonenden is 15 jaar weer heel lang. Deze tegenstelling is nu geen direct onderdeel van de opdracht, maar is wel iets waar veel gemeenten tegenaan lopen.

Voor het ophalen van de informatie spreken Martine en Kim met betrokken corporaties, projectleiders van de verschillende locaties en specialisten bij de gemeente. Het is mooi om te zien dat de urgentie van het op korte termijn realiseren van woningen bij iedereen gevoeld wordt. In alle agenda’s wordt een uurtje vrijgemaakt om input te leveren en actief mee te denken. Dit maakt dat zij in zeer korte tijd heel veel leren over flexwonen en de uitdagingen die daar bij komen kijken voor gemeenten en corporaties.

Procappers op dit project

Martine Naber
MSc
Adviseur en Projectmanager
Kim van der Zande
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023
Tegenover station Amersfoort Centraal staan twee gebouwen waarin een rechtbank was gezeteld en die...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.