Laren

Hart van Laren

Met meer dan 15 sociaal-culturele instellingen, verdeeld over 2 locaties en binnen een straal van 200 meter, wordt dit terecht het Hart van Laren genoemd. Het biedt onder andere onderkomen aan een theater, bibliotheek, dansschool, muziekcentrum, kinderdagverblijf, welzijnswerk, etc. Het project is in 2011-2012 gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zijn monumentale panden van de parochie gerenoveerd en voor een deel met nieuwbouw uitgebreid.

Procap heeft halverwege de uitvoering de rol van realisatiemanager (namens de gemeente) overgenomen. Het project kende op dat moment diverse tegenslagen en lag achter op planning. Er ontstond weer grip op het project door een betere projectbeheersing. Van belang daarin waren de afstemming binnen het kernteam, inpassen van gebruikerswensen in de realisatie, kostenbewaking, de aanbesteding van diverse inrichtingsprojecten (o.a. theater en bibliotheek), afstemming met de beheerstichting, de aanleg van de openbare ruimte en de samenwerking tussen gemeente en parochie en de verantwoording daarover richting bestuur. In september 2012 is het Hart van Laren geopend en vervult sindsdien een centrale rol in het sociaal-culturele leven van Laren.

Procappers op dit project

Erik Kroes
ir.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020