Gemeente Amsterdam

Dokteren aan het stroominfarct in Amsterdam

Amsterdam werd eind 2021 overvallen door tekorten op het elektriciteitsnet, ofwel – netcongestie. In korte tijd werd in verschillende delen van de stad bekend dat er geen ruimte meer was voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Bedrijven die willen verduurzamen komen op een wachtlijst, en nieuwbouwplannen staan onder druk. Om de netcongestie op te lossen is binnen Gemeente Amsterdam de Taskforce Congestie Amsterdam (TFCA) in het leven geroepen. De TFCA werkt aan de structurele verzwaring van het net, flexibele (tijdelijke) netoplossingen, vraagreductie en aan lobby voor verbeterde wetgeving op energievlak. Ytsen Boomsma is vanuit Procap betrokken bij de structurele verzwaring van het elektriciteitsnet. 

De TFCA is een samenwerking tussen netbeheerders TenneT en Liander en Gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. De opgave is groot: Volgens de huidige inzichten zijn er 43 elektriciteitsstations nodig om aan de vraag te kunnen voldoen en maar liefst 2600 nieuwe trafo’s of elektriciteitshuisjes.

‘De meerwaarde van de Taskforce begint steeds duidelijker te worden’, zegt Ytsen. De verschillende partijen weten elkaar beter te vinden dan voorheen. Ook bestaat er de mogelijkheid om knelpunten in de verschillende projecten te escaleren, en een doorbraak te forceren. Bijvoorbeeld, wanneer het gaat om een inpassings- of financieringsvraagstuk. In het kernteamoverleg van de Taskforce of het Bestuurlijk Overleg kunnen in korte tijd beslissingen worden gemaakt waar men op projectniveau niet uit komt.

Verder is er vanuit de Taskforce het afgelopen jaar gewerkt aan een protocol voor de inpassing van de elektriciteitsstations. Hierin zijn afspraken gemaakt over de termijnen die voor de verschillende projectfases van een station gelden. Wordt een termijn overschreden, dan is dat reden om te escaleren. Het protocol biedt de projectleiders van de gemeente en de netbeheerder een houvast dat eerder ontbrak.

Houvast wordt ook op andere manieren geboden. Bijvoorbeeld door te werken met gezamenlijke sjablonen en het aanwijzen van vaste aanspreekpunten. Er worden momenteel vaste aanspreekpunten/teams aangewezen voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, erfpachtuitgifte en beheer. Ook wordt er nagedacht over vaste projectteams die de onderstations stuk voor stuk afwerken. Voor ongeveer 11 onderstations is momenteel een projectteam aan de slag.

Hoewel het probleem urgent is, verloopt de samenwerking nog niet altijd even soepel. ‘De culturen van de betrokken partijen zijn erg verschillend, en kennis van elkaars processen is in beginsel beperkt’, geeft Ytsen aan. Door mee te werken aan sjablonen, handboeken – en simpelweg door veel samen te werken – groeien de partijen steeds meer naar elkaar toe. ‘Dat is wat mij betreft de grootste winst van de Taskforce, stukje bij beetje leren we elkaar begrijpen’.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ytsen Boomsma.

Procappers op dit project

Profielpagina website
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Schiermonnikoog wil het eerste aardgasvrije eiland en de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland zijn....
2023
Procapper Martine Niezink werkt voor de gemeente Eemsdelta aan de ‘aanpak aardgasvrij wonen’, waarin...
2023
Afgelopen jaar werkte Jolien Korbee voor het Actienetwerk 15% GasTerug. Dit actienetwerk is in...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.