Alternatief zoeken voor A27/ Amelisweerd

Hoe kunnen we landgoederen behouden en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren?

Om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, wordt er al jarenlang onderzoek gedaan naar het verbreden van de A27 ten oosten van Utrecht. Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd zijn er in beide rijrichtingen grote verkeersstromen die met elkaar ‘weven’, wat zorgt voor files en onveilige verkeerssituaties. Dit Tracébesluit staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Er is verzet tegen de uitbreiding van ‘de bak’ bij Amelisweerd en weerstand tegen de groei van het autogebruik. Daar komt bij dat ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid in de afgelopen jaren hebben geleid tot andere manieren van kijken naar verkeer en infrastructuur.

De Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht kijken naar een alternatief voor dit plan. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is namelijk opgenomen dat er in overleg met de regio zal worden gekeken naar een alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak, om de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze op te lossen. Het OV en de verstedelijking wordt daarin meegenomen. Er wordt breed gekeken naar het ontwerp van de weg binnen én buiten de bak, de ruimtelijke ontwikkelingen en de verknoping met andere modaliteiten, met als doel een van de mooiste landgoederen van de regio te behouden en ook de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Procappers op dit project

Profielpagina website
drs. ing.
PVM
Directeur Advies
Profielpagina website-2
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

De campagne ‘Utrecht helpt bedrijven in het zadel’ van Goedopweg heeft als doel medewerkers...
2023
”De stad leefbaar houden en het landelijk gebied bereikbaar. Dat klinkt als een mooie...
2023
Roermond Bereikbaar is een uitvoeringsorganisaties in midden-Limburg die werkt aan het stimuleren van slimme,...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.