Advisering nieuwbouw middelbare school De Passie

Met groeiende aantallen leerlingen zal de huidige locatie van de evangelische middelbare school De Passie niet meer volstaan. De gemeente Wierden is daarom op zoek naar een passende locatie voor de huisvesting van een nieuw schoolgebouw.

In samenwerking met de gemeente en het schoolbestuur heeft Procap hiervoor een Plan van Aanpak gemaakt. Een complexe opgave waar locatie, ruimtelijke en verkeerskundige inpassing van belang zijn. Aan de hand van een planologische en juridische verkenning in combinatie met het verwerven van draagvlak bij omwonenden en de raad, heeft Procap mogelijke locaties en combinaties met maatschappelijke functies verkend. Op basis hiervan heeft Procap een uitvoeringsorganisatie opgezet. Geen dikke, dure rapporten, maar een concrete aanpak die de gemeente Wierden onder coaching van Procap zelf kan uitvoeren. Lean in optima forma.

`

“Herhuisvesting vraagt vaak om inpassing in een gebied en afstemming met de omgeving. Met kennis en ervaren procesmanagers in de portefeuille weet Procap het project te voorzien van een goed ingericht proces. Ben je op zoek naar een procesmanager die weet hoe het proces vorm te geven, neem dan contact met ons op.”

Arjen Jansen, projectmanager en adviseur
Frits Schutte, directeur van Procap