#5 Proeftuin aardgasvrij: hoe denk je oplossingsgericht?

#5 Proeftuin aardgasvrij: hoe denk je oplossingsgericht?

7 januari 2020 Energie en ruimte 0

Voor de tweede keer kun je als gemeente een aanvraag indienen voor een proeftuin aardgasvrije wijken. Een proeftuin is een goede manier om een plan te maken voor een wijkgerichte energie-aanpak én een substantiële Rijksbijdrage te ontvangen om dit te realiseren. Dat is gunstig omdat gemeenten vroeg of laat deze plannen moeten maken en uitvoeren. Uiterlijk 1 april kan voor de huidige ronde een plan ingediend worden. De voorwaarden voor een aanvraag zijn flink aangescherpt. Waar moet je op letten? Wat is nodig om de aanvraag goed te doen? En wat is het geheim van een geslaagd plan? De komende weken helpen we je met deze blogserie in 5 stappen op weg naar een succesvolle aanvraag. Aan het woord in deel #5 van deze serie onze expert op het gebied van vernieuwingsgebieden, Patrick Folmer. Hij vertelt je over stap 4: denk oplossingsgericht.

Het leggen van het fundament voor een succesvol scenario wordt al gelegd in de eerste stap: Pak de urgentie. Aardgasvrij maken van wijken en woningen is ingrijpend en geeft vooral overlast en onzekerheid. De straten moeten open, woningen worden verbouwd en koken moet nu elektrisch. Waarom zou je hier als bewoner enthousiast van raken? Klimaat, de situatie in Groningen en de onomkeerbaarheid van de energietransitie geven (helaas nog) voor de meeste mensen onvoldoende aanleiding om aardgasvrij te omarmen. Deze groep is voorlopig nog in de minderheid. Met name in kwetsbare wijken is dit het geval waar bewoners zich vooral bekommeren om de problemen waarmee ze dagelijks te maken hebben zoals geen uitzicht op werk, betalingsachterstanden, vochtige en tochtige woningen, zwakke gezondheid en eenzaamheid. Zaken die zich vooral achter de voordeur afspelen, urgent zijn en het dagelijkse leven voor een groot deel bepalen en waar gemeenten, corporaties en hulpinstanties ook moeilijk grip op krijgen.

Om bewoners mee te krijgen moet er een wenkend perspectief zijn. What’s in it for me? Niet voor de langere termijn maar per direct. Het aardgasvrij maken van wijken, als doel op zich, is een gemiste kans. Beter is aardgasvrij in te zetten als middel en vliegwiel om bijvoorbeeld direct de openbare ruimte te upgraden, onveilige plekken op straat aan te pakken, parkeerproblemen op te lossen en woningen op te knappen. In ieder geval issues die spelen bij bewoners en waar ze last van hebben. Hier is geen blauwdruk voor, iedere wijk heeft zo z’n eigen en meest urgente problemen. Meer comfort in de woning, een lagere energierekening en minder geluidsoverlast zijn voorbeelden die het woongenot gelijk verbeteren. Door hier oprecht en serieus aandacht voor te hebben krijg je draagvlak en haal je tevens meer rendement uit iedere euro die geïnvesteerd wordt. Onmisbare ingrediënten dus voor een succesvol scenario.

In 5 stappen naar een plan
Op basis van onze kennis en ervaringen op het gebied van de proeftuinen en de wijkgerichte aanpak, zien wij 5 hoofdstappen om een plan te maken. Dat zijn geen stappen als een blauwdruk, want elke plek en situatie is specifiek. Het zijn stappen voor een participatief proces om een goed en gedragen plan te maken. We onderscheiden daarin de volgende stappen:

  1. Pak de urgentie
  2. (Her)ken de inhoud
  3. Zoek de samenwerking
  4. Denk oplossingsgericht
  5. Schrijf het beste plan

In het volgende deel van deze blogserie leggen we uit hoe je het beste plan schrijft.
Een tipje van de sluier lichten wij HIER op.

Tot volgende week!
Procapteam Energie en Klimaat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *