Steven ten Hove

ir. Steven ten Hove

Senior adviseur en projectmanager

“Ik ben de ‘spin in het web’ in infrastructurele projecten waar veel partijen met elkaar moeten samenwerken en waar verschillende belangen spelen. Ik hou van duidelijke communicatie en van het gezamenlijk komen tot de best denkbare oplossing. Met mijn civiel-technische achtergrond weet ik goed waar de risico’s en mogelijkheden zitten in een project. Mijn specialiteit is infrastructuur. Na jarenlang werkzaam geweest te zijn in de natte infrastructuur heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in een groot aantal spoor- en weginfrastructuurprojecten. Dit varieerde van de voorbereiding, met het zwaartepunt op onder andere tracébesluiten en het opstellen van overeenkomsten, tot de uitvoering, met het zwaartepunt op aanbesteden en contractbeheersing. In alle projecten speelde de omgeving en goed informeren daarvan een belangrijke rol.”

Kwaliteiten

Analytisch, doorziet snel de kern, adviesvaardigheid, betrouwbaar, politiek/bestuurlijk-sensitief, denken voor doen, overzicht behouden

Je kan Steven bellen voor:

Projectmanagement, contractmanagement, projectbeheersing