Ron Buiting

Ron Buiting MSc

Adviseur en projectmanager

“Het verbinden van mensen en de vertaalslag van doelen naar aanpak, daar voel ik mij thuis.

Als een echte verbinder begrijp ik wat er van verschillende partijen gevraagd wordt en kan ik daar naar handelen. Met een scherp oog voor strategie en een natuurlijk gevoel voor ruimtelijke ontwikkeling spreek ik ieders taal. Ik geloof dat die verbinding de brug is tussen doelen en de aanpak. En dat leidt uiteindelijk naar resultaat, daar ga ik voor!”

Kwaliteiten

Verbinder, strategisch, belangen afwegen en optimaliseren, daadkrachtig, resultaatgericht

Specialisme/kennis

Ruimtelijke ontwikkeling, draagvlak creëren, praktische aanpak

Je kan Ron bellen voor:

Projectmanagement, advies