Helma Born

drs. Helma Born MCD

Directeur onderzoek & strategie

“Mijn passie? Samen werken aan de inclusieve en duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Met alle betrokkenen nadenken over en vormgeven aan haalbare programma’s, visies en zorgvuldig vormgegeven ruimte.

Hoe ik dat doe? Niet door te ‘polderen’, maar door partijen met elkaar te verbinden door hen te wijzen op elkaars kwaliteiten en gedeelde verantwoordelijkheden. Die verbindingen leveren energie, inzichten en waardevolle ideeën op waarmee zelfs ingewikkelde opgaven zoals aardgasvrij wonen of krimp behapbaar worden.”

Nevenfuncties

Voorzitter Bouwregienetwerk Programmadirecteur Master City Developer

Kwaliteiten

Analytisch, deskundig, bestuurlijke sensitiviteit, betrokken, gedreven, verbindend, “ausdauer”.

Specialisme/kennis

Ontwikkeling van stad en ommeland, omgevingsvisies, (maatschappelijk) vastgoed, bevolkingskrimp, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, visieontwikkeling, projectevaluaties.

Je kunt Helma bellen voor:

Vragen over stad en ommeland, omgevingsvisies, aardgasvrij wonen, strategie & programma’s, projectmanagement.