drs.

Helma Born

MCD
Directeur Advies en Senior Adviseur

Mijn passie? Samen werken aan vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen. Met alle betrokkenen nadenken over en vormgeven aan haalbare programma’s en zorgvuldig vormgegeven ruimte. Hoe ik dat doe? Niet door te ‘polderen’, maar door partijen met elkaar te verbinden op de inhoud en hen te wijzen op elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Die verbindingen leveren energie, inzichten en duurzame coalities op waarmee zelfs ingewikkelde opgaven behapbaar worden. Dat maakt Nederland veerkrachtig.

Professionele vaardigheden

Relatie Stad & Ommeland, Besluitvorming, Onderhandelen, Second Opinions & Evaluaties van complext projecten

Expertise

Ontwikkeling van Stad en Ommeland, Omgevingsvisies, (Maatschappelijk) Vastgoed, Bevolkingskrimp, Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, Visieontwikkeling, Projectevaluaties.

Persoonlijke vaardigheden

Analytisch, Bestuurlijke Sensitiviteit, Deskunding, Strategisch

Je kunt mij bellen of mailen voor:

Vragen over Stad en Ommeland, Omgevingsvisies, Aardgasvrij wonen, Strategie & Programma’s, Projectmanagement.

Mijn projecten

De Omgevingswet komt eraan. Welke trends en ontwikkelingen zijn van nationaal belang zijn voor...
2020
Programmasturing in regionale samenhang betekent o.a. het in kaart brengen van de gewenste fasering...
2020
Utrecht Science Park (USP) is een gebied met voornamelijk utiliteitsbouw. Het UMC Utrecht, de...
2020
Voor de Universiteit Leiden stelden we een lange termijn-huisvestingsvisie op die de strategie bepaalt...
2020
Sinds het najaar van 2011 is het Stadshuis in Nieuwegein in gebruik. De gemeente,...
2020
Procap had de bestuurlijke opdracht om een Stadsdeelvisie met een Uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor...
2020
In Gorinchem loopt een groot aantal (ruimtelijke) ontwikkelingen tegelijk. Voor een stad die zo...
2020
In Nederland staan ca. 400.000 woningen die funderingsproblemen hebben of krijgen. Veel van deze...
2020
In Zuid-Limburg werken acht gemeenten samen in de regionale organisatie Parkstad Limburg. De gemeenten...
2020
Hoe zorg je voor uitvoerbare beleidsdoelstellingen, die handvatten bieden aan partijen in de uitvoering?...
2020
In december 2019 is de Uithoflijn in gebruik genomen. Deze tramlijn verbindt Utrecht Centraal...
2020

Mijn artikelen

De inclusieve stad is wel ongelijk, maar niet onrechtvaardig
‘Inclusiviteit’ is door zijn grootte en breedte een term die snel zijn betekenis verliest. Ron Buiting en Helma Born analyseren daarom de betekenis en bieden een methode om écht werk te maken van een rechtvaardige stad. Alleen al in mei...
30 / 06 / 2020
Digitaal samenwerken ontwikkelt zich nu in sneltreinvaart. Wij organiseerden deze week ons eerste webinar en...
24 / 04 / 2020
Vijftigduizend woningen moeten in deze kabinetsperiode van het gas af. Tot 2030 moeten dat er...
20 / 09 / 2019
In de podcast #tijdvoorverandering spreekt Etienne Kreuzer met Helma Born over veerkracht. Voor Helma is...
18 / 09 / 2019
Een duurzame leefomgeving is een belangrijk thema in ons werk. Toch verbruiken ook Procappers energie...
10 / 10 / 2018

Kennismaken?
Advies nodig…?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.