Nieuwe visie op vaarwegen voor de Provincie Fryslân

Nieuwe visie op vaarwegen voor de Provincie Fryslân

21 februari 2018 Geen categorie 0

Procap ondersteunt de Provincie Fryslân bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op de vaarwegen. Centraal daarin staat de bereikbaarheid van de binnenhavens en een duurzame ontwikkeling van het beroepsgoederenvervoer over water in de provincie Fryslân.

In de provincie Fryslân is volop ruimte en water beschikbaar en daarmee is er een ideale uitgangssituatie om optimaal gebruik te kunnen maken van de binnenvaart als duurzame wijze van transport. Ook recreatie, natuur en landbouw zitten in het DNA van de provincie. Maar als het aankomt op het nemen van investeringsbeslissingen over de bereikbaarheid van binnenhavens, leeft het beroepsgoederenvervoer soms op gespannen voet met de omgeving.

Middels een groot aantal interviews, inhoudelijke uitwerkingen en werksessies met vertegenwoordigers van de mienskip worden de mogelijkheden in beeld gebracht om te komen tot een duurzame toekomst waarin verschillende economische activiteiten naast elkaar functioneren en elkaar de ruimte geven om zich te ontplooien. Met respect voor elkaar en de omgeving.

Onderwerpen die terugkomen in de visie zijn onder meer de robuustheid van het Van Harinxmakanaal in het systeem van vaarwegen, het ontvlechten van recreatie en binnenvaart, de bereikbaarheid van Heerenveen over water en de mogelijkheden van een nieuwe vaarweg naar Drachten.

Deze opdracht voeren we uit voor de provincie Fryslân in samenwerking met Sweco en Panteia. Zie ook https://www.fryslan.frl/vaarwegen

(foto: www.varendoejesamen.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *