Goede start met aardgasvrije wijken

Een gerichte aanpak voor de energietransitie in buurten en dorpen

Maak kennis met

Weet wat er speelt en hoe je als gemeente goed kunt starten

Verken de mogelijkheden

Deze interactieve training geeft inzicht in een gestructureerde aanpak

Draagvlak creëren

Betrek de wijk en partners voor een gedragen visie en plan

Waarom een training?

In de komende decennia wordt aardgas vervangen door duurzame warmte. De eerste stap is dichtbij: het afbouwen van de aardgas richting 2030 moet bijdragen aan de doelstelling om in dat jaar 49% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Het Rijk vraagt gemeenten hier wijk voor wijk mee aan de slag te gaan. Elke gemeente heeft de taak om in 2021 een zogenaamde ‘transitievisie warmte’ gereed te hebben. Hierin is uitgewerkt hoe en wanneer per wijk, buurt of dorp de warmtetransitie wordt uitgevoerd. Voor veel gemeenten is dit een behoorlijke opgave. Er moet hard gewerkt worden om de doelen te halen en de kennis en mankracht ontbreekt. Waar begin je? Hoe zorg je voor een gedragen visie en goede plannen?

Dit leer je tijdens de training

De interactieve training aardgasvrije wijken is een introductie van een praktische aanpak en heldere stappen naar aardgasvrije wijken. Niet alleen om er zelf mee aan de slag te gaan, maar ook om als wethouder, raadslid, teamleider of (beleids)medewerker te weten wat de gemeente te doen staat. Na deze training weet je:

 • Wat de opgave voor jouw gemeente is
 • Hoe wijkgericht werken bijdraagt aan concreet resultaat
 • Op welke manier het beste gestart kan worden
 • Hoe je een helder stappenplan maakt
 • Wat de ‘do’s en dont’s voor participatie zijn

De onderwerpen in het kort

 • Weten waarover het gaat
 • Regionale Energie Strategie (RES) in relatie tot Transitievisie Warmte
 • Stappenplan aardgasvrije wijken maken
 • Regie nemen én draagvlak creëren
 • Aanpak afstemmen op de eigen organisatie
 • De rol van bewoners, bedrijven en instellingen
 • Praktische aanpak en praktijkvoorbeelden

Voor wie is deze training?

Deze training is geschikt voor iedereen die wil kennis maken of starten met een succesvolle aanpak van aardgasvrije wijken en de transitievisie warmte. Bij een interne training zorgen wij voor een gelijkwaardig informatieniveau tussen de medewerkers of betrokkenen.

Tijd en tarief

In slechts een halve dag ben je voor € 285 p.p.* goed op de hoogte. Na afloop ben je in staat om te beoordelen hoe jouw gemeente de eerste stappen naar aardgasvrije wijken kan zetten.

* minimum aantal deelnemers: 8, maximum 14.

Reserveer je plek

 • Donderdag 4 juli 2019, 9.00 – 12.30 uur, regio Assen
 • Donderdag 19 september 2019, 13.30 – 17.00 uur, regio Utrecht
 • Donderdag 3 oktober 2019, 9.00 – 12.30 uur, regio Apeldoorn
Ja, ik kom ook

Training binnen jouw organisatie?

Neem contact met ons op voor een maatwerk training gericht op jouw organisatie.