Training & Gaming

Project Start-Ups

Training en coaching

Serious gaming

Een beeldverslag van de Haven Stad Game van 25-01-2018 door Theo Heida

Project Start-Ups

Een Project Start-Up is een effectieve manier om met alle betrokkenen de verwachtingen op elkaar af te stemmen, de aanpak te bespreken, risico’s en kansen te benoemen, maar vooral ook om elkaar te leren kennen. Want: samenwerken is mensenwerk. Wij hebben veel ervaring met het organiseren en faciliteren van project start-ups. De invulling van een Project Start-Up is altijd maatwerk en de invulling ervan is afhankelijk van het project, het moment en de betrokken personen. De uitkomsten van de inventarisaties en de discussies verwerken wij meteen in projectplannen en communicatieplannen.

Training en coaching

Wij verzorgen trainingen voor professionals en organisaties die een energieboost willen hebben voor het succesvol uitvoeren, aansturen en adviseren van ruimtelijke projecten. Onze coaching is persoonlijk en vanuit de overtuiging dat het werken in projecten het leukste werk is wat er is, zolang je het vanuit je persoonlijke kracht kunt uitvoeren en het energie oplevert. Onze trainingen zijn doorspekt met praktijkervaringen. Wij zijn als trainers geen docenten die een boek komen voorlezen, onze focus is het vergroten van inzichten en vaardigheden.

Serious gaming

Door het spelen van een serious game beleef je de hectiek en complexiteit van een echt project. Als deelnemer werk je in teams aan opdrachten rond een inhoudelijke casus. Bijvoorbeeld het werken aan de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling, het realiseren van draagvlak in een project, of het ontwikkelen van een integrale planning en projectaanpak voor een complexe opgave. De teams worden bijgestaan door onze professionals, die zorgen dat de juiste accenten worden gelegd. Daarbij kan de nadruk gelegd worden op verschillende leeraspecten, zoals het leren kennen van je partner, het ‘kijken door andermans bril’, of juist het richten op procesvaardigheden.