Projectmanagement

Ruimtelijke projecten zijn complex, dynamisch en steeds vaker multidisciplinair. De projectomgeving heeft meer invloed op de eisen, randvoorwaarden en de dynamiek van projecten. Niet zo gek is dat er steeds meer aandacht is voor de zachte kant van het projectmanagement. Dat vraagt om veelzijdige projectmanagers. Standaard projectmatig werken en sturen op de oude vertrouwde GOTIK-beheersaspecten is vaak niet voldoende om succesvol te zijn in projecten.

Onze projectmanagement aanpak vullen we aan met omgevingsmanagement en contractmanagement. 

Omgevingsmanagement

Wij zien de omgeving als een belangrijke factor bij elk project. Elk project kent een omgeving die iets van het project vindt. Dit kan heel waardevol zijn, want wie kent de projectomgeving nu beter dan direct-belanghebbenden? Tegelijkertijd kan het ook lastig zijn vanwege de verschillende belangen van stakeholders en bijvoorbeeld bestuurlijke druk. Omgevingsmanagement helpt om de omgeving inzichtelijk te maken.

Contractmanagement

Aan vrijwel elke samenwerking (zowel tussen overheid en markt, als tussen overheden onderling) ligt een contract ten grondslag. Het legt minimaal de verplichtingen van beide partijen vast, maar vaak ook de wijze van samenwerken, verdeling van verantwoordelijkheden en afspraken over financi├źn. Contractmanagement draagt voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit, stabiliteit en continu├»teit van projecten. Er wordt bewaakt of alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen, zodat wordt voldaan aan de operationele doelstelling van het contract en de doelstellingen van de betrokken partijen.