Regioprogramma Waddeneilanden voor stimulering brede welvaart

‘De Waddeneilanden zijn unieke gemeenten in Nederland. Levendige gemeenschappen omgeven door water. De veerboot is de levensader, de omgeving van de eilanden is deel van Unesco Wereld Erfgoed. In deze gemeenschappen wonen 25.000 mensen en komen jaarlijks 5 miljoen bezoekers. De eilanden kenmerken zich door hun kleine schaal, het ontbreken van achterland en de sterke mate van afhankelijkheid van het toerisme’, vertelt Karlo Feunekes.

In het Programma Waddeneilanden wordt langs vijf programma lijnen gewerkt aan een breed scala aan projecten om de brede welvaart van de Waddeneilanden te behouden en te vergroten. Het doel is dat de eilanden een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied blijven voor de inwoners, waar het voorzieningenniveau op peil is en iedereen een leven lang kan wonen.

Karlo is samen met Brenda Batelaan verantwoordelijk voor twee van de in totaal vijf programmalijnen: Goed Wonen & Leven en Duurzame Energie.

Omdat het eilanden zijn, kan voor veel voorzieningen niet makkelijk teruggevallen worden op andere gemeenten. Je rijdt niet even naar de buurgemeente. Scholen, zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten daarom op de eilanden zelf georganiseerd worden en dat is relatief duur. Door de prachtige leefomgeving en het noodzakelijke transport over water zijn huizen schaars en duur, waardoor het moeilijk is om werknemers te binden aan het eiland. Ook voor de eigen jeugd is het moeilijk om een huis te bemachtigen.

Karlo: ‘Een investering in een verzorgingshuis is moeilijk te rond te krijgen op deze kleine schaal en toch willen inwoners een leven lang op hun eiland kunnen wonen. Tegelijkertijd bieden de eilanden mogelijkheden om voorop te lopen in ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij energietransitie en circulaire economie. Juist de geïsoleerde ligging in een natuurlijke omgeving biedt mogelijkheden voor experimenten met alternatieve vormen van energie.’

‘Wij halen informatie op in werkgroepen, brengen dit naar de programmalijnen en zorgen van daaruit dat er een integrale aanpak komt waar de vijf lijnen in samenkomen’, vertelt Karlo.

Dit resulteert in een integraal programma waar de vijf Waddengemeenten gezamenlijk hun schouders onder zetten. Een ambitie waar de samenwerkende Waddeneilanden samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland, maar ook in samenwerking met het Rijk, via het coördinerende ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan willen werken.

De Waddeneilanden, behorend tot de mooiste eilanden van de wereld, zijn geen openluchtmuseum, maar vijf bruisende en levendige gemeenschappen omgeven door water en in balans met een prachtig Waddengebied. En dat willen ze blijven!

Tekst: Karlo Feunekes

 

Anderen lezen ook:

Procap kenniscafé: Zijn flexwoningen de oplossing voor het woningtekort? Één van de grote vraagstukken van...
24 / 05 / 2023
Flexibiliteit als antwoord op acute woningnood Nederland heeft behoefte aan veel meer woonruimte en er...
31 / 01 / 2023
Procap kenniscafé: Gezonde verstedelijking? Hoe integreer je gezonde, leefbare steden met de verdichtingsopgave? Binnen ruimtelijke...
12 / 12 / 2022
Procap kenniscafé: Energierevolutie: een kwestie van kiezen In het kenniscafé gingen 13 deskundigen in gesprek...
31 / 10 / 2022
In het Kenniscafé gedragsverandering & mobiliteit gaan 13 deskundigen in gesprek over een aantal kwesties...
17 / 10 / 2022
Voeg je header hier toe In een overzicht van beroepen die kunnen verdwijnen, de zogenaamde...
5 / 07 / 2022

Hier werken wij aan

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Onze mensen

Procap is een mix van 35 slimme en eigenzinnige mensen die van hun vak houden, elkaar verder helpen in het beter en slimmer worden als professional, voor elkaar zorgen als het even minder gaat en die samen plezier hebben.