Maak een Muzikale Oversteek op 8 oktober!

Stichting Rotsoordbrug organiseert dit evenement om de kracht van een extra verbinding op die plek tusssen Riverenwijk en Rotsoord tastbaar te maken. Die trappen we af met de Muzikale Oversteek, een keer naar de overkant varen kost per persoon 50 cent. De opbrengsten komen ten goede aan het ontwerpen en bouwen van de echte Rotsoordbrug.